en1

 

شرکت تولید کننده لاستیکهای تاندرر از پلاستیک درختان پارا در تایلند به عنوان مواد اولیه تولید لاستیک استفاده می کند که بهترین کیفیت را دارا می باشد و در زمینه صادرات محصولات قابل بازیافت بسیار مؤثر بوده است. جنوب تایلند منبع اصلی درخت پارا می باشد که بهترین نوع و کیفیت این گونه در این ناحیه یافت می شود. بنابراین، این منبع تمام نیاز به مواد اولیه تولید لاستیک را فراهم می کند. در این صورت، هزینه تولید کاهش و بهبود صنعت افزایش می یابد.

رینگ و لاستیک هراتی افتخار دارد به عنوان نمایندگی لاستیک تاندرر گام مهمی در کسب رضایت مشتریان عزیز بردارد.

رینگ و لاستیک هراتی
نمایندگی انواع رینگ‌های آهنی
تماس بگیرید:  33556771-33556742